Träningstillfällen 2018

Individuell träning

Du kan ta kontakt med våra instruktörer för privat lektion, enskilt eller i grupp.

Medlemskap krävs.

(Betala in 300:- på SVAK:s bankgiro 5784-3336 alternativt plusgiro
116 14 88-0. Familjemedlem betalar 70:-.
Var noga med att ange avsändare (namn, postadress, telenr.) och den lokalklubb du vill tillhöra)