Kommittéer

Tävlingskommitté:
Karin Söderberg, tfn. 070-4043034
Birger Svensson, tfn. 070-6011212
Eva Eriksson, 0372-64042
Torbjörn Skaar (tävlingsansvarig)
Desiree Källqvist
Samuel Wåhlin

Utbildningskommitté:
Catarina Aggestam, tfn. 073 0922458
Sofie Åkerberg tfn. 070-851 47 55, mitzi2@telia.com

IT-ansvarig:
Torbjörn Skaar

Avelsrådgivare:
Catarina Aggestam, tfn. 073 0922458

Hemsida:
Desiree Källqvist, tfn. 070-2455450, dkallqvist@gmail.com

 Facebook:
Desiree Källqvist, tfn. 070-2455450, dkallqvist@gmail.com